TAYBURN’ÜN HEDEFİ İŞ DÖNGÜSÜ KAPSAMINDA, PAYDAŞLARI İLE BİRLİKTE ÜRETTİĞİ POZİTİF ETKİYİ HER ALANDA GELİŞTİRMEKTİR.

Tayburn, müşterilerine;

segmentlerinde hizmet sunmaktadır.

Genel merkezi Edinburgh’da olan Tayburn, müşterilerinin etkin ve sürdürülebilir bir paydaş iletişimi kurmalarında rol oynamaktadır. Bilginin çözüm gücü ile şekillenen terzi işi ürün ve hizmetleri, Tayburn’un müşterilerine sunduğu katma değeri oluşturmaktadır.

Tayburn’ün stratejisi

Tayburn’ün stratejisi,

Sürdürülebilirliği benimsemiş bir kurumsal iletişim danışmanı olan Tayburn’ün hedefi iş döngüsü kapsamında, paydaşları ile birlikte ürettiği pozitif etkiyi her alanda geliştirmek ve değer zinciri boyunca katkısını sürekli artırmaktır.

Yenilikçiliği, kaliteyi ve özgünlüğü geliştirdiği her projede gözeten Tayburn, müşteriyi derinlemesine ve çok yönlü tanımanın yanı sıra, uzun vadeli çözüm ortaklıkları geliştirme temeline dayanan bir yaklaşımı benimsemiştir.